söndag 6 april 2014

Certificate in Papercraft fjärde och sista delen.

I den här sista delen hade jag hoppats på att visa olika 3d objekt, men tiden sprang ifrån mig, så istället blev det kort.

Som vanligt kommer de olika delarna i sina egna inlägg men i det här inlägget kommer utlåtandet på receptkorten.

Recipe cards
Great recipe cards again Anna, you have more than covered the minimum of 5 products and 5 processes over the 3 designs (although I did tick some extra boxes for you in the list of products used). You have again shown a clear understanding of health and safety and of attachment methods. Well done.


Receptkort
Bra receptkort igen Anna, du har täckt mer än minimet av 5 produkter och 5 processer över de 3 designerna (även om jag kryssade i några extra rutor för dig i listan med använda produkter). Du har igen visat en klar förståelse för hälsa och säkerhet och av fastsättningsmetoder. Bra gjort.

Inga kommentarer: