fredag 18 april 2014

Än en gång svärsonens kort

Det sista jag skickade in var kortet som jag gjorde i början av året till en av mina svärsöner. Jag har redan bloggat detta kort, men här kommer bilderna igen. Än en gång tack Carola Segerlund för din mall som jag hittade här.

KortetOch så utlåtandet:

Birthday Card
I love this card Anna, I love everything about it, the colours, the papers, the placement of each element, and the overall construction. This one card has shown that you have a wide range of skills and knowledge. The card has been made to neatly and accurately, and I love the distressed edges, they have been done extremely well.


Födelsedagskort
Jag älskar detta kort Anna, jag älskar allt med det, färgerna, pappren, placeringen av varje beståndsdel och den totala konstruktionen. Detta här kortet har visat att du har en bred expertis och kunskap. Kortet har gjorts omsorgsfullt och exakt, och jag älskar de distressade kanterna, det har gjorts extremt väl.

Och sammanfattningen av den sista delen:

SUMMARY
Great unit Anna, I enjoyed looking at your creations and recipe cards. Very well done. I felt this unit was a Pass Credit, so I reviewed all of your other units, which were all borderline, but slanting towards pass credit, and I have decided to overall award you a Pass Credit for the Certificate in Papercraft. This doesn’t appear on the actual certificate, but you can use a different logo on your blog. Fantastic work.


Sammanfattning
Bra enhet Anna, Jag har tyckt om att se dina skapelser och receptkort. Mycket väl gjort. Jag Kände att den här delen var väl godkänd så jag tittade på alla dina delar igen som alla ligger på gränsen till väl godkänt, så jag har bestämt mig för att ge väl godkänt på alla delarna sammantaget för Certificate in Papercraft. Detta syns inte på det faktiska certifikatet, men du kan använda en annan logo på din blogg. Fantastiskt arbete.

Inga kommentarer: