torsdag 10 april 2014

ATC kort till Stockholm Scrap and Pearl

Inför Stockholm Scrap and Pearl 2014 kom det olika teman som vi skulle skapa ATC'er till. I slutänden så var det 4 teman, men när jag skickade in till Certificate in Papercraft var det bara tre som hade släppts. Därför kommer det återstående temat att komma i ett eget inlägg.

De tre första temana var - hjärtan, boksidor och cirklar.

Så här såg de olika serierna ut.

HjärtanBoksidorCirklarOch här kommer utlåtandet:

ATCs
You maybe don’t know this but I am an ATC freak, I love them so much, and yours are soooo amazing, I love all of the collections. I think your perfectly meet the ATC objective of having collections that are all the same, but ever so slightly different, and I love the backing on your ATCs, I have seen this particular design before. They are all finished to well and show off three very diverse styles which you have been able to create.


ATC’erna
Du vet kanske inte detta men jag är en ATC freak, jag älskar dem så mycket, och dina är så fantastiska, jag älskar alla av serierna. Jag tycker att du uppfyller målet med ATC-korten, som alla är alla lika men ändå något olika, och jag älskar baksidorna på dina ATC’er, jag har sett denna design förut. De har allihop avslutats väl och visar tre olika stilar som du har skapat.

Inga kommentarer: