fredag 21 februari 2014

Sötnosar eller värstingdjur i bur

Den andra layouten som jag skickade in är med två av mina barnbarn. De är på besök i sin morfars affär och vi skojade till det med att ta dörrgallret och låtsades sätta dem i bur. Bilderna Instagram'ade jag och jag tyckte det blev så roligt att jag ville göra en layout av det också. Korten har jag satt fast med olika typer av 3D-kuddar.

LayoutenDetaljer

Sweetie Pies
Oh my the girls are adorable. Now normally my first reaction when assessing a layout is to see how many mats and layers have been used around the actual photos, and you havny used any, and they look perfect, and I wouldn’t change it in any way at all. I love the subtle colour scheme and the layout of all items.


Sötnosar
Men oh flickorna är förtjusande. Normalt sett så är det första jag gör när jag gör en utvärdering av en layout att se hur många mattor och lager som har använts runt om de faktiska fotona, och du har inte använt några, och det ser perfekt ut, och jag skulle inte alls vilja ändra det på något sätt. Jag älskar det subtila färgschemat och placeringen av alla detaljerna.

Inga kommentarer: