torsdag 13 februari 2014

Certificate in Paper craft - den första fria delen

Jaha, då har jag skickat in ytterligare en enhet till certifieringen. Efter de två första obligatoriska delarna så var det nu dags att välja en av de fyra valbara delarna. För den här uppgiften valde jag att skapa och utvärdera layouter. Till min sista del har jag inte bestämt mig ännu utan återkommer om det längre fram.

Den här gången handlade det om att göra tre olika layouter i olika stilar och ja, jag tycker att jag lyckades med det. Varje layout kommer i sitt eget inlägg med Jackies utlåtande.

Jag skickade in mina layouter med tillhörande receptkort den 15 januari och redan den 16 januari hade jag fått svar. I själva mailet skrev hon så här:

Hi Anna, I was just about to pack up for the night and your unit came in, so I thought I would just do it here and now. Such lovely layouts, I attach my assessment for you.

Hej Anna, jag skulle precis packa ihop för kvällen när din enhet anlände, så jag bestämde mig för att göra det här och nu. Vilka härliga layouter, jag bifogar min utvärdering.

Här tar jag upp vad hon tyckte om de tre receptkorten som jag skickade in.

Recipe cards
Great recipe cards, you have more than covered the minimum of 5 products and 5 processes over the 3 designs. You have also shown a great understanding of health and safety and of attachment methods. You have clearly covered all of the products you have used, and the processes you went through. This newer version of the recipe card seems to work better for me, I hope it did for you too. You have also self evaluated your own designs well.


Receptkort
Utmärkta receptkort, du har täckt mer än minimumet av 5 produkter och 5 processer i de 3 designerna. Du har också visat en stor förståelse för hälsa och säkerhet och av fastsättningsmetoder. Du har tydligt täckt alla de produkter som du har använt, och de processer som du har genomfört. Den här nyare versionen av receptkort verkar fungera bättre för mig, jag hoppas att det gjorde det för dig också. Du har också utvärderat dina egna designer väl.

Inga kommentarer: