fredag 20 december 2013

Certificate in papercraft

För ett tag sedan såg jag i en engelsk tidning att man kunde gå en online-kurs och certifiera sig i scrapbooking. Kul idé tänkte jag och började kolla vad det var. Om du också är nyfiken på det här så kan du läsa här. Det går ut på att man ska göra två obligatoriska delar och av fyra valbara välja ytterligare två. Nu har jag tagit mig igenom första obligatoriska delen och fått svar på det.

I första delen skulle man svara på en del frågor i en arbetsbok och dessutom skicka in tre arbetsprov med tillhörande receptkort. I några olika inlägg kommer jag att berätta vad jag gjorde och vilken respons jag fick på det. Här nedan kommer responsen på arbetsboken och receptkorten.

Workbook:
Excellent workbook Anna, very easy to follow, lots of links, and you have a great wide range of sources that allows you to develop lots of new ideas. Well done.


Utmärkt arbetsbok Anna som är mycket lätt att följa, många länkar, och du har ett stort urval av källor som gör att du kan skapa nya idéer. Bra gjort.

Recipe cards:
Good work with the recipe cards, you have used the minimum of 5 products and 5 processes over the 3 designs. You have also shown a good understanding of health and safety and of attachment methods. You have clearly covered all of the products you have used, and the processes you went through. For future units, try to focus on the completion of all sections in the recipe cards rather than just entering ‘none’, and also explain why you chose to use the different attachment methods i.e. why choose wet glue over any other kind of method, the reasoning for this, rather than just the item you were attaching.


Bra arbete med receptkorten, du har du använt minst fem produkter, och fem processer i de tre designerna. Du har också visat på en bra förståelse för hälsa och säkerhet och av fastsättandemetoder. Du har klart täckt alla de produkter som du har använt, och de processer som du gått igenom. För framtida uppgifter så försök att fokusera på genomförandet av alla delar i receptkorten istället för att bara skriva ”none” och också förklara varför du valde att använda de olika fästmetoderna dvs. varför välja lim istället för någon annan fastsättningsmetod, anledningen till detta, i stället för bara objektet som du satte fast.

Inga kommentarer: