söndag 29 december 2013

Ännu ett minialbum Kathy Orta style.

Det tredje arbetsprovet som jag skickade in var ännu ett minialbum gjort enligt Kathy Orta. Det är nu tredje gången jag har gjort detta. Hur man gör albumet kan man se här.

Vill gärna säga att det arbetsprover som man ska skicka in är helt och hållet egna val. Jag har valt att göra ett kort, en layout och ett minialbum, men det är inte ett måste.

MinialbumetDetaljer

Mini Book:
This is absolutely adorable and you have ut so much work into this. The end results is extremely neat and tidy with so much to look at. I love the combination of papers you have chosen and the design elements have been well thought through. I cant think of anything to improve this design at all, except maybe also watching the distressing of edges to make this a little softer and more subtle.


Detta är absolut förtjusande, och du har lagt så mycket arbete på denna. Slutresultatet är extremt noggrant och prydligt med så mycket att se. Jag gillar kombinationen av de papper som du har valt, och de olika designdelarna är väl avvägda. Jag kan inte tänka på något för att förbättra den här designen på, utom möjligtvis tänka på att distressa kanterna för att få detta litet mjukare och mer förfinat.

Och här kommer det sammanlagda utlåtandet för första uppgiften.

SUMMARY: Excellent work, well done. Sometimes I have whole lists of questions for students, but you have covered most areas of the recipe cards extremely well. I look forward to receiving your next unit.

Utmärkt arbete, bra gjort. Ibland har jag hela listor med frågor till studenterna, men du har täckt de flesta områdena i receptkorten extremt väl. Jag ser fram mot att ta emot din nästa uppgift.

Så nu är det dags att rulla upp ärmarna och ta tag i nästa uppgift. Hm, undrar vad det ska bli.... Men det får bli något för 2014.

Inga kommentarer: