torsdag 11 april 2013

Six Sigma Black Belt

I september förra året började jag en kurs i förändringsarbete. Under kursens gång skulle man genomföra ett förändringsprojekt. Om man genomförde projektet och rapporterade av det på ett strukturerat sätt så skulle man bli diplomerad Black Belt. Jag lyckades med detta och kan nu kalla mig diplomerad förändringsledare Black Belt. Inför avrapporteringen de sista dagarna så gjorde jag ATC med texten "Lycka till" till mina kurskamrater.

Högen med kortLycka till kortetDetalj

Inga kommentarer: